ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ

Spread this article

ଆସନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢି ତୋଳିବା ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ ଅବସରରରେ ଏନଏନଏସ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା |

#WorldEarthDay #EarthDay2022 #SaveOurPlanet #SaveOurMother #NNSODIA

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନ ଏନ ଏସ ଓଡ଼ିଆ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ