ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ପହଁଚିବା ପରେ କଣ ହେଉଛି !

ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ପହଁଚିବା ପରେ କଣ ହେଉଛି !

Spread this article

ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ପହଁଚିବା ପରେ କଣ ହେଉଛି ! ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି |

ଏନ ଏନ ଏସ ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ